تحلیل نیازمندی های سیستمی


معرفی کارگاه

همواره بحث شناخت و تحلیل نیازمندی های سیستمی که از نظر استانداردهای بین المللی آنها را جزء نیازمندی های راه حلی بشمار می آورند، بحثی است مهم که در بسیاری از پروژه های سازمانی با رویکرد مکانیزاسیون مطرح می باشد. شناخت صحیح ویژگی ها و استخراج نیازمندی های وظیفه ای و غیر وظیفه ای و تبدیل آنها به منطق نرم افزاری امری است که می تواند موفقیت پروژه های سیستمی را تا حد بالایی افزایش دهد. امروزه ما شاهد آن هستیم که بسیاری از تیم ها فعال در پروژه های سازمانی از این مراحل بسرعت و ساده گذشته و تحت عنوان نگرش های چابک (Agile base) اقدام به طراحی و پیاده سازی سیستم ها می نمایند. در این کارگاه آموزشی بر آنیم تا نحوه تعیین ویژگی های سیستمی از روی نیازمندی های کسب و کار و تبدیل آنها به نیازمند های سیستمی با هدف ارائه راه حل مناسب برای کسب و کار و پروژه را مورد بررسی قرار دهیم.

اهداف کارگاه

اصلی ترین اهدافی که این کارگاه علمی – آموزشی پوشش می دهد، عبارت است از:

 • درک کامل از اجزاء موجود در مشخصات نیازمندی های سیستمی (SRS) و جایگاه هریک در مدلسازی سیستم
 • آشنایی با نحوه تهیه ویژگی های سیستمی از روی نیازمندی های کسب و کار
 • آشنایی با نحوه مدل کردن نیازمندی ها از ویژگی ها (Feature) به کارخواست ها (Use-Case)
 • آشنایی با اجزاء دیاگرام کارخواست
 • درک چگونگی مستند کردن کارخواست ها و حل مشکلاتی که در این مسیر با آن روبرو می باشیم
 • آشنایی با انواع مدل کردن مسیر های موجود در سیستم
 • درک چگونگی برقراری ارتباط میان کارخواست ها و واسط کاربر اولیه
 • درک چگونگی اولویت بندی و بسته بندی کارخواست ها در جهت ادامه مسیر پروژه
 • آشنایی با چگونگی تخمین نفرساعت اجرای پروژه از روی کارخواست ها

چه کسانی مخاطبین این کارگاه می باشند؟

تمرکز اصلی این کارگاه برروی آموزش افرادی است که می خواهند در نقش تحلیلگران بویژه تحلیلگر فناوری اطلاعات کسب و کار، مهندس نیازمندی و تحلیلگر سیستم فعالیت نمایند.

روش آموزشی کارگاه

در این کارگاه ترکیبی از مواد آموزشی در قالب تئوری و عملی برای آموزش بهتر و تخصصی تر شرکت کنندگان کارگاه در نظر گرفته شده است و در جهت افزایش هرچه بهتر کیفیت دوره، نگرش آموزش حین عمل (Learn by doing) بر فضای دوره حاکم می باشد.

مدت و زمان کارگاه

مدت کارگاه ۳ روز از ساعت ۹ لغایت ۱۷ می باشد.

گواهی کارگاه

این کارگاه دارای ۲۱ امتیاز آموزشی برای شرکت در امتحان های ®IIBA شامل ™CBAP و ™CCBA می باشد. همچنین افرادی که دارای این مدارک هستند، می توانند جهت کسب امتیاز لازم جهت تایید مجدد مدرک خود در این گارگاه شرکت نمایند. به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی حضور رسمی و مورد تایید ®IIBA اعطا می گردد.

پیش شرایط شرکت در کارگاه

 • آشنایی با مفاهیم پایه در UML 2.0
 • داشتن تجربه کار تحلیل در پروژه های نرم افزاری

سرفصل های کارگاه

 • جریان کاری تهیه نیازمندی های سیستمی
  • بررسی جریان کاری در نیازمندیهای سیستمی
  • نیازمندی چیست؟
  • انواع نیازمندی ها
  • مشخصات یک نیازمندی خوب چیست؟
  • هرم نیازمندی ها
  • تفاوت میان احتیاج، خواسته و انتظار چیست؟
  • خصوصیات یک نیازمندی خوب چیست؟
 • مدلسازی نیازمندی های سیستمی
  • مدلسازی نیازمندی ها چیست؟
  • چرا به آن نیازمندیم؟
  • چه کسی مسئول تهیه مدل نیازمندی های سیستمی است؟
  • مراحل لازم در تهیه مدل نیازمندی های سیستمی کدام است؟
  • بررسی چگونگی مدل کردن نیازمندی های سیستمی در یک Case Tools
 • تعیین کنشگران و کارخواست های سیستمی
  • کنشگر سیستمی و انواع آن
  • شناسایی کنشگران سیستمی
  • روابط میان کنشگران سیستمی
  • نگاشت ذینفعان به کنشگران سیستمی
  • کارخواست سیستمی و انواع آن
  • ارائه راه حل مناسب برای کسب و کار مبتنی بر کارخواست سیستمی
  • روابط میان کارخواست های سیستمی
  • کدام کارخواست های سیستمی را می توان مدل نکرد
  • نحوه دسته بندی کارخواست های سیستمی
 • مدلسازی و مستندسازی نیازمندی های غیر وظیفه ای
 • تخمین زمان برای ادامه پروژه
 • مشکلات و خطاهای عمومی در تحلیل نیازمندی های سیستمی
 • ارتباط میان کارخواست های سیستمی و واسط اولیه کاربری
 • تحلیل سیستم

سطح کارگاه آموزشی

این کارگاه آموزشی سطح Upper-Intermediate را در بر گرفته و حوزه دانش تحلیل نیازمندی ها، ارائه راه حل و مدیریت و برنامه ریزی نیازمندی ها از استاندارد بین المللی BABOK 2.0 راپوشش می دهد. همچنین این کارگاه آموزشی مبتنی بر متدولوژهای UP و بکارگیری درس آموخته های ESS با هدف دستیابی به Agile می باشد.

هزینه کارگاه آموزشی

شهریه کارگاه ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال می باشد. برای دریافت اطلاعات در مورد نحوه ثبت نام به بخش نحوه ثبت نام سایت مراجعه فرمایید.