نحوه ثبت نام

نحوه ثبت نام

علاقه‌مندان می توانند شهریه هریک از دوره ها حضوری/غیرحضوری را مطابق با قیمت تمام شده به یکی از طرق زیر پرداخت نمایند:

۱- پرداخت وجه ازطریق شماره حساب شباب شرکت تارتن سامانه به شماره ۴۹۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۶۵۲۹۴۵۴

۲- پرداخت وجه ازطریق کارت به کارت به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۰۴۰۳۶۲۲۶۵ بنام آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ

۳- حساب جاری ۲۹۴۵۴-۱۹۶۵ بانک تجارت شعبة ایرانشهر شمالی به نام شرکت تارتن سامانه

لطفا پس از پرداخت شهریه تصویر فیش یا قبض پرداختی را به همراه فرم ثبت نام به شماره ۸-۸۸۵۳۷۹۸۷ فکس و یا به Training@Tartansys.net ارسال نمایید و جهت نهایی شدن ثبت نام حتما با بخش آموزش شرکت تماس حاصل فرمایید.

اولویت ثبت نام با افرادی است که فیش آنها به همراه فرم ثبت نام برای بخش آموزش تا ۲۴ ساعت قبل از تاریخ شروع دوره ارسال شده باشد. درصورت انصراف از دوره تا ۴ روز قبل از شروع دوره کل مبلغ و ۲۴ ساعت قبل از شروع دوره با کسر ۵۰ درصد شهریه ثبت نام برگردانده می شود.

درصورت تمایل به رزرو این کارگاه آمورشی، می توانید فرم رزرو دوره را به بخش آموزش به آدرس الکترونیکی Training@Tartansys.net ارسال نمایید.