چرا دوره های ما

چرا دوره های ما

اعتقاد ما بر این است که آموزش های تخصصی در حوزه های مهمی از قبیل مدیریت پروژه و تحلیل کسب و کار باید نتیجه بخش باشد و تنها به گذراندن یک کلاس آموزشی و آشنایی با یکسری از مفاهیم ختم نگردد. خط مشی آموزشی ما برای دانش پژوهان شرکت کننده در دوره های ما این است که توانایی آنرا پیدا کنند تا مباحث ارائه جدید ارائه شده را در دنیای کاری خود بکار گیرند.

خط مشی آموزشی ما بر پایه:

  • آموزش حین عمل (LBD) به دانش پژوهان است. زیرا یادگیری با عمل در درک مفاهیم ارائه شده به علاقندان کمک می کند.
  • ارتباط با دوره آموزشی است. دوره های ما شامل جزوات آموزشی و تمرین های است که دانش پژوهان در قالب فردی و گروهی به انجام آن می پردازند.
  • ارائه مطالب مناسب به دانش پژوهان است. دوره های ما شامل نکات آموزشی، تکنیک ها و صورت مسئله های واقعی است که در قالب بحث و گفتگو و به اشتراک گذاری تجربیات دانش پژوهان برگزار می گردد.
  • کار تیمی است. دانش پژوهان باید قادر باشند در قالب تیم های سه تا چهار نفره به فعالیت بپردازند تا علاوه بر یادگیری مطالب ارائه شده، استفاده از آنها را در کارتیمی درک کنند.
  • اطمینان از یادگیری مطالب توسط دانش پژوهان است. اساتید ما با بررسی تمرین های انجام شده در طول دوره، مشکلات دانش پژوهان را مشخص کرده و در حل آنها به داش پژوهان کمک می کنند.
  • آموزش نقش های تخصصی است، بطوری که دانش پژوهان بتوانند در دنیای واقعی کسب و کار در این نقش ها به فعالیت بپردازند. بر این است دوره های ما مبتنی بر نقش تعریف شده ای است که در فعالیت های رسمی کسب و کار مرسوم می باشند.